दुरुस्ती च्या उपकरणांचा संच

 • न्यूरी टर्बोचार्जर दुरुस्ती किट RHV4 VJ38

  न्यूरी टर्बोचार्जर दुरुस्ती किट RHV4 VJ38

  साहित्य
  जोरबेअरिंग: कास्ट आयर्न/पितळ
  जर्नल रिंग:ब्रास CW713R
  जोरकॉलर:42CrMo
  O-रिंग:काळा - फ्लोरिन रबर ब्युटीरोनिट्रिल रबर
  लाल - सिलिकॉन

   

 • न्यूरी टर्बोचार्जर दुरुस्ती किट HX50 HX52 HX55

  न्यूरी टर्बोचार्जर दुरुस्ती किट HX50 HX52 HX55

  वर्णन: न्यूरी टर्बोचार्जर दुरुस्ती किट HX50 HX52 HX55

  साहित्य

  जोरबेअरिंग: कास्ट आयर्न/पितळ
  जर्नल रिंग: ब्रास CW713R
  जोरकॉलर42CrMo
  O-रिंग:काळा - फ्लोरिन रबर ब्युटीरोनिट्रिल रबर
  लाल - सिलिकॉन

 • दुरुस्ती किट TD05

  दुरुस्ती किट TD05

  वर्णन: न्यूरी रिपेअर किट TD05

  साहित्य

  थ्रस्ट बेअरिंग: कास्ट लोह/पितळ
  जर्नल रिंग
  :ब्रास CW713R
  थ्रस्ट कॉलर
  :42CrMo
  ओ आकाराची रिंग
  :काळा - फ्लोरिन रबर ब्युटीरोनिट्रिल रबर
  लाल - सिलिकॉन

 • दुरुस्ती किट RHF4

  दुरुस्ती किट RHF4

  वर्णन: न्यूरी रिपेअर किट RHF4

  साहित्य

  थ्रस्ट बेअरिंग: कास्ट लोह/पितळ
  जर्नल रिंग
  :ब्रास CW713R
  थ्रस्ट कॉलर
  :42CrMo
  ओ आकाराची रिंग
  :काळा - फ्लोरिन रबर ब्युटीरोनिट्रिल रबर
  लाल - सिलिकॉन

 • न्यूरी रिपेअर किट TD06 FLAT

  न्यूरी रिपेअर किट TD06 FLAT

  साहित्य

  जोरबेअरिंग: कास्ट आयर्न/पितळ
  जर्नल रिंग:ब्रास CW713R
  जोरकॉलर:42CrMo
  O-रिंग:काळा - फ्लोरिन रबर ब्युटीरोनिट्रिल रबर
  लाल - सिलिकॉन

 • दुरुस्ती किट TD05

  दुरुस्ती किट TD05

  साहित्य

  जोरबेअरिंग: कास्ट आयर्न/पितळ
  जर्नल रिंग:ब्रास CW713R
  जोरकॉलर:42CrMo
  O-रिंग:काळा - फ्लोरिन रबर ब्युटीरोनिट्रिल रबर
  लाल - सिलिकॉन

 • न्यूरी रिपेअर किट GT30 GT32 GT35

  न्यूरी रिपेअर किट GT30 GT32 GT35

  साहित्य

  जोरबेअरिंग: कास्ट आयर्न/पितळ
  जर्नल रिंग:ब्रास CW713R
  जोरकॉलर:42CrMo
  O-रिंग:काळा - फ्लोरिन रबर ब्युटीरोनिट्रिल रबर
  लाल - सिलिकॉन

 • दुरुस्ती किट TD02

  दुरुस्ती किट TD02

  न्यूरीदुरुस्ती च्या उपकरणांचा संच TD02
  साहित्य

  जोरबेअरिंग: कास्ट आयर्न/पितळ
  जर्नल रिंग:ब्रास CW713R
  जोरकॉलर:42CrMo
  O-रिंग:काळा - फ्लोरिन रबर ब्युटीरोनिट्रिल रबर
  लाल - सिलिकॉन

 • दुरुस्ती किट 17201-OL040 17201-0L040 TOYOTA

  दुरुस्ती किट 17201-OL040 17201-0L040 TOYOTA

  न्यूरीदुरुस्ती च्या उपकरणांचा संच 17201-OL040 17201-0L040 च्या साठीटोयोटा
  साहित्य
  जोरबेअरिंग: कास्ट आयर्न/पितळ
  जर्नल रिंग:ब्रास CW713R
  जोरकॉलर:42CrMo
  O-रिंग:काळा - फ्लोरिन रबर ब्युटीरोनिट्रिल रबर
  लाल - सिलिकॉन

 • दुरुस्ती किट 17201-OL030 17201-0L030 TOYOTA

  दुरुस्ती किट 17201-OL030 17201-0L030 TOYOTA

  न्यूरीदुरुस्ती च्या उपकरणांचा संच 17201-OL030 17201-0L030 च्या साठीटोयोटा
  साहित्य

  जोरबेअरिंग: कास्ट आयर्न/पितळ
  जर्नल रिंग:ब्रास CW713R
  जोरकॉलर:42CrMo
  O-रिंग:काळा - फ्लोरिन रबर ब्युटीरोनिट्रिल रबर
  लाल - सिलिकॉन

 • न्यूरी रिपेअर किट VJ38

  न्यूरी रिपेअर किट VJ38

  साहित्य

  थ्रस्ट बेअरिंग: कास्ट लोह/पितळ

  जर्नल रिंग: ब्रास CW713R

  थ्रस्ट कॉलर: 42CrMo

  ओ-रिंग: काळा - फ्लोरिन रबर ब्युटीरोनिट्रिल रबर
  लाल - सिलिकॉन

 • न्यूरी रिपेअर किट TV61

  न्यूरी रिपेअर किट TV61

  साहित्य

  थ्रस्ट बेअरिंग: कास्ट लोह/पितळ

  जर्नल रिंग: ब्रास CW713R

  थ्रस्ट कॉलर: 42CrMo

  ओ-रिंग: काळा - फ्लोरिन रबर ब्युटीरोनिट्रिल रबर
  लाल - सिलिकॉन

1234पुढे >>> पृष्ठ 1/4